ศาลจังหวัดรัตนบุรี
The Rattanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

บริการเครื่องอ่านบัตรประชาชน (Smart Card Reader) ติดต่อราชการใช้บัตรประชาชนใบเดียว เพื่อลดภาระและประหยัดค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน