ศาลจังหวัดรัตนบุรี
The Rattanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริการบริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดรัตนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระยะเวลา 7 เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ