ศาลจังหวัดรัตนบุรี
The Rattanaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดรัตนบุรี