ศาลจังหวัดรัตนบุรี
The Rattanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

ประกาศสำนักงานประจำศาลรัตนบุรี เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุุคคล โครงการพัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ตำแหน่งนักจิตวิทยา หรือนักสังคมสงเคราะห์

image เอกสารแนบ