ศาลจังหวัดรัตนบุรี
The Rattanaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดรัตนบุรี

ประกาศ ศาลจังหวัดรัตนบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดรัตนบุรีและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๑๒ หน่วย จำนวน ๑ หลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ